Komunikácia online

USSD

Unstructured Supplementary Services Data umožňujú prenos informácií v sieťach mobilných operátorov formou otvorenej relácie (Session) v reálnom čase. Ideálne riešenie pre ankety, dotazníky, správy, a pod.

IDEÁLNE RIEŠENIE PRE OBOJSMERNÚ A VIACNÁSOBNÚ VÝMENU INFORMÁCIÍ V KRÁTKOM ČASE

182

alfanumerických znakov môže obsahovať jedna USSD správa

3.5

minúty môže byť dĺžka jednej relácie (session)

USSD RIEŠENIE JE VÝHODNÉ

 • Technológia nezávislá od typu, generácie a operačného systému mobilného telefónu koncového užívateľa

 • Koncový užívateľ neinštaluje žiadnu aplikáciu do svojho mobilného telefónu

 • Služby dostupné pre všetky technológie GSM –> 4G

 • Žiadne oneskorenia v odozve, niekoľkonásobne rýchlejšia komunikácia oproti SMS

 • Pull alebo Push aktivácia:
  – Push – hromadné oslovenie vlastnej databázy
  – Pull – aktivácia zo strany koncového zákazníka zavolaním alebo zaslaním SMS na bežné dlhé alebo skrátené číslo

 • Prijatá správa sa zobrazí okamžite na displeji

 • Komunikácia nie je archivovaná v mobile

PROCES KROK ZA KROKOM

Odpovede sú zadávané jednoducho a rýchlo napríklad prostredníctvom číslic, ktoré označujú zvolenú nasledujúcu akciu alebo informáciu. V rámci kampane je možné pripraviť v stromovej štruktúre – každá ďalšia otázka môže nadväzovať na predošlú odpoveď.

VÝSTUPOM USSD KAMPANE MÔŽE BYŤ:

uskutočnenie platobnej operácie
odpoveď na dotaz vo forme USSD alebo SMS správy
prepojenie na operátora
vyjadrenie svojho názoru

 

USSD relácie (Session) sú bežne ukončované zaslaním odpovednej SMS pre uchovanie

dodaných informácií v mobile – štandardnej alebo Premium SMS.

USSD SI CELOSVETOVO DOTERAZ NAŠLO VYUŽITIE V RÔZNYCH OBLASTIACH

 • jednoduchá tvorba otázok,
 • podmienené pokračovanie na základe predchádzajúcej odpovede,
 • jednotlivé alebo hromadné odosielanie,
 • tabuľkové a grafické výstupy, analýza a export odpovedí.
 • Interaktívny USSD portál spoločnosti
 • Bankové služby v celom rozsahu prostredníctvom mobilného telefónu
 • Ochrana platobných kariet. Zmena filozofie – platobná karta je v štandardnom režime neaktívna
 • Aktivácia mobilným telefónom pred použitím. Takmer nemožné zneužitie platobnej karty
 • Ochrana výberu z bankomatu.
 • Lokalizácia bankomatu a mobilného telefónu
 • Mobilný telefón ako identifikačný prvok
 • Náhrada bonusových kariet a spravovanie bonusov
 • Peňaženka v obchodnej sieti s možnosťou voľby limitu platby
 • Predaj produktov
 • Koncový zákazník si vyberá ihneď z menu, nečaká na všetky možnosti, ktoré mu hovorí elektronický operátor
 • Najčastejšie otázky zákazníkov môžu byť zodpovedané v interaktívnom dialógu on-line
 • Ak menu nevystihuje požiadavku koncového zákazníka, môže voľbou z menu uskutočniť spojenie so „živým“ operátorom

 

Pre cenovú ponuku a bližšie informácie o našej SMS bráne, nás prosím kedykoľvek kontaktujte.