top of page

Ochrana osobných údajov, cookies

V nadväznosti na Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) - Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov obsahuje tento dokument informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou NAIMAR, s.r.o.

Názov spoločnosti: NAIMAR, s.r.o.

Sídlo: Blagoevova 28, 851 01 Bratislava

Prevádzky: Tatranská Lomnica 14756, 059 60 Vysoké Tatry

IČO: 45700265

(ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

 

V súvislosti s poskytovaním služieb vyžadujeme poskytnutie nasledujúcich osobných údajov osôb, ktoré nás kontaktovali  (tj. dotknutých osôb):

1.      Meno a priezvisko

2.      Telefónne číslo a/alebo emailovú adresu

3.      Cookies

Meno a priezvisko, telefónne číslo a/alebo emailová adresa sú potrebné pre komunikáciu s potencionálnymi klientmi pre účely oprávnených podnikateľských záujmov Prevádzkovateľa. Všetky poskytnuté údaje sú použité výhradne zákonom stanoveným spôsobom a na dobu nevyhnutne potrebnú pre poskytnutie objednaných služieb, nevyužívame ich na marketingové účely, ani ich neposkytujeme tretím osobám.

 

Na spracovanie uvedených údajov nevyužívame iných sprostredkovateľov.

 

Zodpovedný pracovník pre ochranu osobných údajov nie je zamestnancom Prevádzkovateľa. Kontaktný e-mail: gdpr@naimar.sk

 

Dotknuté osoby majú právo:

·       požadovať prístup k svojim osobným údajom

·       na opravu svojich osobných údajov

·       na vymazanie svojich osobných údajov po uplynutí nevyhnutnej doby

·       na obmedzenie spracúvania osobných údajov

·       na prenosnosť osobných údajov

·       namietať proti spracúvaniu osobných údajov

 

Dotknuté osoby si môžu uvedené práva uplatniť:

·       písomne zaslaním listu na adresu sídla Prevádzkovateľa

·       elektronicky zaslaním e-mailu na adresu uvedenú vyššie

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré do prehliadača odosielajú navštívené weby. Webom umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, čo môže uľahčiť opätovné navštevovanie webu a zvýšiť pre vás jeho užitočnosť. Pomocou súborov cookie si napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návštevníkov stránok, pomáhame vám zaregistrovať sa do našich služieb, chránime vaše údaje alebo si pamätáme vaše nastavenia reklám. Typy súborov, ktoré používa táto stránka: 

 

 

Viac informácií o súboroch cookie nájdete napr. tu.

 

V Bratislave, 1.3.2023

 

Marián Chovanec

konateľ NAIMAR, s.r.o.

bottom of page